NIEPEŁNOSPRAWNI.
PEŁNOSPRAWNI W ZABAWIE

Jesteśmy stowarzyszeniem, które od 2009 roku wspiera osoby z niepełnosprawnością. Pomagamy naszym podopiecznym opłacić koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzętu oraz wszystkiego tego, co wiąże się z poprawą ich sytuacji zdrowotnej. Środki na pomoc pozyskujemy organizując charytatywne imprezy kulturalne i sportowe.

„Cała Naprzód” kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości, niezależności, przyjaźni oraz ideą dobra wspólnego.

CAŁA NAPRZÓD TO:

  • 13 lat istnienia

  • Kilkuset wspartych podopiecznych

  • Setki imprez charytatywnych

  • Tysiące darczyńców

  • Ponad 2 000 000 złotych udzielonej pomocy

  • Organizacja pożytku publicznego

  • Niedzielna Liga Futsalu – inicjatywa roku 2013 w Gliwicach oraz marka Zakup Prospołeczny 2017

  • Skup Kultury – inicjatywa roku 2015 w Gliwicach

  • Organizacja roku 2011 i 2013 oraz wyróżnienie 2015 w Gliwicach

  • Lokalni Bohaterowie Województwa Śląskiego 2017