Lokalni Bohaterowie

Stowarzyszenie Cała Naprzód znalazło się w finałowej trzydziestce lokalnych działaczy, społeczników, ludzi pozytywnie zakręconych, chcących zmieniać swoje otoczenie.

Celem akcji „Lokalni Bohaterowie inspirują!” jest zmotywowanie mieszkańców regionu do oddolnych działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia oraz uświadomienie im, że przyszłość województwa śląskiego zależy tylko od nich.

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, natomiast partnerem – Muzeum Śląskie w Katowicach.

Akcji patronują Dziennik Zachodni i Antyradio.

W wyniku akcji wzięliśmy udział w sesji fotograficznej, której efektem była mobilna wystawa eksponowana w Katowicach, Częstochowie, Rybniku i Bielsku-Białej. Mieliśmy także okazję do opowiedzenia o naszej działalności.

Wręczenie pamiątkowych statuetek Lokalnych Bohaterów odbyło się 7 grudnia 2017 r. w  Muzeum Śląskim w trakcie uroczystej gali. Gościem specjalnym był Jurek Owsiak. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach. Było ono podsumowaniem całorocznego przedsięwzięcia pn. „Śląskie. Tu działamy”, na które składały się: akcja „Lokalni Bohaterowie inspirują”, Lekcje Obywatelskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, warsztaty „Śląskie bez smogu” oraz Samorządowa Akademia Umiejętności dla urzędników.

Link do galerii: https://turozmawiamy.slaskie.pl/content/galeria—final-z-lokalnymi-bohaterami-i-jurkiem-owsiakiem#show

Więcej info: https://turozmawiamy.slaskie.pl/content/lokalni-bohaterowie-w-gotowosci#show