KAMPANIE SPOŁECZNE

Jeśli chcesz wesprzeć ideę przekazywania 1,5% podatku organizacjom pożytku publicznego, możesz pobrać filmy i grafiki z profesorem Janem Miodkiem i umieścić je w swoich mediach społecznościowych.

1,5% – to ważne!

Ponad 9 tysięcy organizacji pożytku publicznego uprawnionych jest do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok. Wcześniej przekazywaliśmy 1% i to ta sama akcja, tylko w nowym wymiarze.

Pamiętaj, że przekazując 1,5% podatku jednej z OPP nie tracisz nawet złotówki. Wspierasz organizacje bliskie Twojemu sercu i przekonaniom kwotą, która musiałaby zostać przekazana na rzecz Skarbu Państwa.

Stowarzyszenie „Cała Naprzód” przygotowało kampanię społeczną z udziałem profesora Jana Miodka. Profesor Jan Miodek zachęca do wspierania organizacji pożytku publicznego.

Patronat medialny: ngo.plotwiera się w nowej karcie, #ToDziała

Partnerzy społeczni: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Pobierz materiały!

Link do serwisu: https://poltoraprocent.orgotwiera się w nowej karcie
Link do pobrania materiałów z dysku Google: Pobierzotwiera się w nowej karcie

Materiały do pobrania dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Treść licencji dostępna jest na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.plotwiera się w nowej karcie

W przypadku chęci użycia materiału w mediach o zasięgu ogólnopolskim, prosimy o wcześniejszy kontakt pod adresem: kontakt@calanaprzod.orgotwiera się w nowej karcie.