DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNA

W ramach biura „Całej Naprzód” na bieżąco, dzień po dniu, koordynujemy akcje dobroczynne prowadzone przede wszystkim w Gliwicach, Knurowie i powiecie gliwickim, informacyjnie wspieramy osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów, a dla osób i instytucji chcących angażować się w pomoc tworzymy warunki formalno-prawne do jej niesienia.

Utrzymujemy stały kontakt ze wspieranymi osobami oraz ich opiekunami. Osoby mogą zwracać się do nas nie tylko ze sprawami związanymi z ich sytuacją zdrowotną, ale także w zakresie konsultacji dotyczących systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Model niesionego przez nas wsparcia wyróżnia rodzaj relacji oraz lokalność. Wsparcia udzielamy w oparciu o wypracowane ścieżki pomocowe, pełną dokumentację i przy zachowaniu dbałości zarówno o pozyskiwanie środków, jak i ich wydatkowanie oraz sprawozdawanie.

Całość udzielanej przez nas pomocy osobom z niepełnosprawnościami jest w pełni nieodpłatana. Stowarzyszenie nie pobiera od udzielanego wsparcia prowizji.

Z uwagi na długi staż działania i wiarygodność, jesteśmy gwarancją dla społeczność lokalnej w przedmiocie jakości udzielanej pomocy i uczciwości. Osoby, które obejmujemy pomocą korzystają z tego, że jesteśmy lokalną marką, a osobom wspierającym te osoby, gwarantujemy efektywne i zgodne z ich wolą wydatkowanie środków.

Niesione przez nas wsparcie umożliwia osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie poza opieką instytucjonalną. Nasze wsparcie, które umożliwia finansowanie nierefundowanych z NFZ terapii i sprzętów medycznych, pozwala osobom na niezależne życie w środowisku lokalnym. Niesiona przez nas pomoc jest w pełnej zgodzie z modelem deinstytucjonalizacji – świadczone wsparcie zapobiega odizolowaniu osób od rodziny lub społeczności lokalnej oraz umożliwia podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Angelika Suchocka

telefon: +48 502 320 658
e-mail: kontakt@calanaprzod.org

Angelika kieruje biurem Całej Naprzód. Zajmuje się administracją organizacji, a przede wszystkim wsparciem osób, którym Stowarzyszenie pomaga. Wspiera realizowane przez Całą Naprzód akcje dobroczynne.