WSPÓŁPRACA Z NGO

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) powstała w 2003 roku jako odpowiedź na potrzebę powołania ogólnopolskiej reprezentacji. Działa w imieniu i poprzez organizacje członkowskie na rzecz silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego.

Celem OFOP jest tworzenie przestrzeni do dialogu obywatelskiego dotyczącego tożsamości i zasad działania organizacji, wspieranie aktywności obywatelek i obywateli zorganizowanej w formie stowarzyszeń i fundacji zarówno na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim oraz rzecznictwo interesów środowiska pozarządowego.

Adres strony: https://ofop.eu

Misją Gliwickiego Forum Organizacji Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nie jesteś sam” (FOZN) jest wspólne działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów. FOZN to zrzeszenie 15 organizacji społecznych działających w Gliwicach i powiecie gliwickim.

Adres strony: http://fozn.org