WROTA LEUKODII

Wrota Leukodii to innowacyjny program, autorstwa Jakuba Nosiadka, wspierający rozwój dzieci oraz młodzieży i aktywność psychofizyczną seniorów poprzez organizowanie spotkań, w trakcie których prowadzone są specjalistyczne sesje gier fabularnych (RPG). Wspólne działanie ma na celu wspierać osoby, które przejawiają tendencje do uzależnień od technologii oraz ma tworzyć miłe, bezpieczne, koleżeńskie warunki dla osób zmagających się z nieśmiałością i odizolowaniem społecznym. Aktywność psychiczna i fizyczna jest też bardzo skuteczną profilaktyką w walce z zaburzeniami pamięci, stąd do aktywności zachęcamy również seniorów!

Osoby uczestniczące w sesjach tworzą drużynę, będącą grupą samopomocową. Skuteczność w dużej mierze zależy też więc od motywacji i zaangażowania poszczególnych uczestników.

Wchodź śmiało, nasze wrota są otwarte!

Autorką rysunków jest Małgorzata Graczyk.

Nazywam się Jakub N0siadek. Moje hobbistyczne „alter ego”, to Jacopo Dragonioues – to pod tą nazwą najczęściej się pojawiam. Pomysł, od którego rozpoczął się proces tworzenia programu „Wrota Lekodii” długo kiełkował w mojej głowie. Czekał, aby w pełni się ukształtować oraz na to, aż będę w wieku, który pozwoli mi na nieco szersze działanie. 

W 2021 roku przystąpiłem do wcielania pomysłu w życie. Mimo młodego wieku udało mi się opracować plan oraz zgromadzić niezbędną wiedzę. Musiałem zmierzyć się z trudnościami – nie tylko formalnymi, administracyjnymi oraz prawnymi, lecz także finansowymi i społecznymi.

„Wrota Leukodii” to moje największe marzenie do tej pory. Mogę zapewnić, iż zrobię wszystko, aby program działał najlepiej, jak może, wciąż się rozwijał, a także – jeżeli będzie to możliwe – osiągnął ogromny sukces. 

W dążeniu tym organizacyjnie wspiera mnie Stowarzyszenie „Cała Naprzód”.

Poniżej znaleźć można specjalne broszurki których, zadaniem jest ułatwienie przeprowadzenia wstępnej rozmowy z dzieckiem.