Piotr Pierchała

Piotruś Pierchała urodził się w 2005 roku i otrzymał 1 pkt w skali Apgar. Od pierwszych chwil swego życia był reanimowany. Pierwszy miesiąc życia spędził na oddziale intensywnej terapii noworodków, przez kolejne dwa tygodnie diagnozowano uszkodzenia, jakie powstały w wyniku niedotlenienia okołoporodowego. W wieku 5 miesięcy Piotruś dostał pierwszego napadu padaczkowego, zdiagnozowanego jako Zespół Westa (lekooporna padaczka wczesno-niemowlęca). Chłopczyk od drugiego miesiąca życia jest rehabilitowany. Pozostaje pod stałą opieką wielu specjalistów (m.in.: rehabilitanta, neurologa, okulisty, logopedy, psychologa), wymaga regularnej, intensywnej rehabilitacji w specjalistycznych placówkach oraz stałego wspomagania rozwoju w warunkach domowych.

Ze względu na złożoną niepełnosprawność, Piotrek powinien uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych. Ta forma intensywnej rehabilitacji daje największe postępy u Piotrusia i jest szansą i nadzieją na uzyskanie samodzielności w przyszłości. Koszt jednego turnusu wynosi około 5.000zł. Specjaliści zalecają, by chłopiec uczestniczył w 5-6 turnusach rocznie. W skali roku to kwota 30.000 zł. Szczególnie dobre efekty w przypadku Piotrusia przynosi delfinoterapia.

Jak mogę pomóc?