Laura Zawada

Laura urodziła się w 2006  roku z mózgowym porażeniem dziecięcym, wrodzoną cytomegalią, głębokim obustronnym niedosłuchem i padaczką. Dziewczynka jest po wszczepieniu implantów ślimakowych, porusza się na wózku.

Laura jest bardzo uśmiechniętym dzieckiem, bardzo lubi przebywać z ludźmi.

W 2017 roku Laura została zakwalifikowana do leczenia komórkami macierzystymi. Laura wymaga całodobowej opieki osoby trzeciej, przyjmuje leki na stałe oraz wymaga ciągłej rehabilitacji i wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, które są bardzo kosztowne. Obecnie koszt jednego turnusu to około 8 000 zł. Wymaga również zakupu leków oraz środków pomocniczych.

Jak mogę pomóc?