NIEPEŁNOSPRAWNI. PEŁNOSPRAWNI W ZABAWIE

Naszą misją jest niesienie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej, głównie poprzez przygotowywanie i realizację charytatywnych imprez kulturalnych oraz sportowych, z których dochód przeznaczamy na pomoc tym osobom, przede wszystkim na prowadzenie terapii i zakup sprzętu medycznego. „Cała Naprzód” kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości, niezależności, przyjaźni oraz ideą dobra wspólnego.

Cała Naprzód to:

10 lat istnienia

50 beneficjentów

80 imprez charytatywnych

1 000 darczyńców

Ponad 750 tysięcy złotych udzielonej pomocy

Organizacja pożytku publicznego

Niedzielna Liga Futsalu – inicjatywa roku 2013 w Gliwicach oraz marka Zakup Prospołeczny 2017

Skup Kultury – inicjatywa roku 2015 w Gliwicach

Organizacja roku 2011 i 2013 oraz wyróżnienie 2015 w Gliwicach

Lokalni Bohaterowie Województwa Śląskiego 2017

Wesprzyj „Całą Naprzód” wpisując w PIT za 2017 rok nasz nr KRS: 0000328818

lub rozlicz się za pomocą: