Wiktor Strzelecki

Wiktor Strzelecki urodził się w 2016 roku w Gliwicach. Chłopiec od urodzenia zmaga się z wieloma problemami zdrowotnymi. Urodził się z wadami wrodzonymi mózgu (całkowita agenezja ciała modzelowatego) i układu moczowego (wodonercze i obustronny odpływ pęcherzowo-moczowodowy). Zdiagnozowano u niego szereg dysfunkcji: opóźnienie psychoruchowe, opóźnienie mowy, hipotonię, problemy ze wzrokiem, słuchem oraz znaczne zaburzenie integracji sensorycznej. Aby mógł rozwijać się tak jak inne dzieci, musi pracować o wiele ciężej. Każda nowa umiejętność czy postęp w jego rozwoju jest okupiony potem, łzami oraz ciężką pracą. We wrześniu 2021 zdiagnozowano u Wiktora niepełnosprawność sprzężoną – niepełnosprawność ruchową oraz spektrum autyzmu.

Wiktor nie wie, że jest wyjątkowy, nie przeszkadza mu to w byciu sobą i byciu szczęśliwym. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że te wszystkie rehabilitacje, terapie, badania, zabiegi, które ma, od kiedy jest na świecie, są po to, aby mógł przeć do przodu. Ogrom ciężkiej pracy Wiktora, rehabilitantów i specjalistów daje efekty. Powoli, w swoim tempie, dzięki pomocy, Wiktor osiąga kolejne kroczki i kroki w rozwoju. Poza terapiami w przedszkolu specjalnym Wiktor uczęszcza na dodatkowe zajęcia, terapie i rehabilitacje. Rodzice chłopca robią wszystko, żeby przygotować syna do samodzielnego funkcjonowania, jednak jest to bardzo trudne bez wsparcia finansowego, które trzeba przeznaczać na dodatkowe godziny prywatnych rehabilitacji, sprzęty pomocnicze, turnusy rehabilitacyjne oraz prywatne badania i wizyty u specjalistów. Zależy nam na tym, aby pomóc Wiktorowi i jego rodzinie w codziennych kłopotach wynikających z choroby dlatego zachęcamy do wsparcia naszego małego podopiecznego!

Jak mogę pomóc?