SKUP KULTURY

Wolontariat w ramach akcji miejskiej Skup Kultury obejmuje kilka sfer aktywności. Każdy wolontariusz może zaangażować się w jedno lub kilka odpowiadających mu działań. Poniżej przedstawimy najważniejsze działania składające się na Skup Kultury.

ZAKRES DZIAŁAŃ WOLONTARIUSZY

Punkty zbiórki

 • zakładanie punktów zbiórki książek
 • dowóz książek z punktu do magazynu SK

Magazyn Skupu Kultury

 • inwentaryzacja zebranych książek i innych fantów
 • pakowanie do kartonów
 • układanie kartonów
 • załadunek kartonów na samochód (przed Finałem)
 • porządkowanie książek pozostałych po Finale

Wielki Finał

 • przygotowanie kiermaszu: rozstawienie namiotów, stołów, krzeseł
 • obsługa stoisk w trakcje kiermaszu
 • przygotowanie stoisk na kiermasz: rozładunek i układanie książek
 • obsługa kącika dla dzieci
 • sprzątnie po kiermaszu: załadunek książek do pudeł, złożenie namiotów, odniesienie stołów i krzeseł

Inne

 • plakatowanie przystanków
 • roznoszenie plakatów i ulotek
 • pomoc w organizacji wydarzeń towarzyszących Wielkiemu Finałowi: spotkanie autorskie, maraton gier planszowych itp.
 • obsługa fotograficzna wydarzenia