HAŁAS MIASTA

Hałas Miasta to koncert charytatywny z wieloletnią tradycją. W ramach HM popularyzujemy gliwicką scenę muzyczną, łączymy dobrą zabawę z ideą pomagania i bycia razem. Współorganizatorami Hałasu Miasta są Wiewiórka na drzewie oraz Ministerstwo Śledzia i Wódki. Koncert odbywa się na początku lata na ulicy Średniej w Gliwicach.

ZAKRES DZIAŁAŃ WOLONTARIUSZY

  • plakatowanie przystanków
  • roznoszenie plakatów i ulotek
  • obsługa stoiska Stowarzyszenia Cała Naprzód w dniu koncertu
  • kwestowanie w dniu koncertu
  • pomoc w rozstawieniu sceny
  • pomoc w przygotowaniu miejsca koncertu