Mariusz Bednarz

Mariusz urodził się w 1988 roku i od 19 roku życia leczy się na łuszczycę. Większość swojego życia pracował na własne utrzymanie, do czasu aż zaczęły towarzyszyć mu nowe dolegliwości, a stan zdrowia zaczął się pogarszać. Pojawiło się stałe zmęczenie i osłabienie organizmu, problemy ze wzrokiem, co zaczęło powodować trudności w pracy. Po pewnym czasie pojawiły się zaburzenia snu, problemy fizjologiczne, ciężkość i bóle nóg, skurcze i sztywność mięśni. Doszedł problem z chodzeniem i pokonywaniem coraz to mniejszych odległości.

Po dodatkowych badaniach, w 2021 roku padła diagnoza – stwardnienie rozsiane. SM to przewlekła choroba układu nerwowego o charakterze zapalono-demielinizacyjnym. Charakterystyczne dla tej choroby są rozsiane zmiany w obrębie układu nerwowego tzn. mózgu i rdzenia kręgowego. Brak lub uszkodzenie osłonek włókien nerwowych powoduje nieprawidłowe lub utrudnione przewodzenie impulsów nerwowych.

Od postawienia diagnozy, objawy znacznie się zaogniły. Praca okazała się niemożliwa. Mariusz był zmuszony zrezygnować z pracy oraz zamknąć firmę, która zaczynała coraz lepiej prosperować. Mariusz oczekuje na leczenie w Klinice Stwardnienia Rozsianego. Przez utrudnione chodzenie, ograniczony zakres ruchów i silne osłabienie, utrzymuje się tylko z dotychczas zarobionych oszczędności. Natomiast wydatki na leki, lekarzy i dodatkowe badania, okazują się być coraz większe. Przez zaistniałą sytuację, podupadł również na zdrowiu psychicznym. W chorobie ważna jest psychoterapia, której nie może się podjąć przez ograniczone środki finansowe.

Stwardnienie rozsiane jest nieuleczalną chorobą, z którą musi nauczyć się żyć, chorobą, która będzie towarzyszyć mu do końca życia. Dużą nadzieję stanowią leki, z których większość jest nierefundowane w Polsce. Dodatkowo ważne są badania i stała psychoterapia. Pomóżmy Mariuszowi sfinansować jego leczenie.

Jak mogę pomóc?