Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2022 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2021 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2020 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2019 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2018 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2017 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2016 rok

Bilans (mikro)
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2015 rok

Informacje ogólne
Bilans
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2014 rok

Informacje ogólne
Bilans
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2013 rok

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2012 rok

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne