10 ZASAD UDZIELANIA WSPARCIA PRZEZ „CAŁĄ NAPRZÓD”

1. Wspieramy osoby niepełnosprawne przedstawione w zakładce Podopieczni.

2. Wsparcie udzielane jest za pośrednictwem Stowarzyszenia „Cała Naprzód”.

3. Za swoje działania nie pobieramy wynagrodzenia.

4. Pomagamy przede wszystkim osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie województwa śląskiego, zwłaszcza na terenie Gliwic i okolic.

5. W razie wyrażenia takiej chęci, możemy apelować o wsparcie dla danej osoby za pośrednictwem profilu „Całej Naprzód” na Facebooku.

6. W sytuacji opisanej w punkcie 5 niezbędne jest wysłanie do nas prośby na adres kontakt@calanaprzod.org i w przypadku jej akceptacji także pocztą tradycyjną na adres znajdujący się w zakładce Kontakt (prośba, opis sytuacji, zgoda na publikację informacji).

7. Preferowaną formą kontaktu z nami jest kontakt pisemny pod adresem kontakt@calanaprzod.org

8. Odpisujemy na wszystkie listy i wiadomości otrzymane drogą elektroniczną. W razie braku odpowiedzi przez okres dłuższy, niż 5 dni, uprzejmie prosimy o ponowienie kontaktu lub telefon pod jeden z numerów podanych w dziale Kontakt.

9. Z uwagi na koszty nie odpisujemy na listy otrzymane pocztą tradycyjną, każdorazowo zapoznajemy się jednak z ich treścią.

10. Pełna treść zasad pomocy znajduje się w zakładce Do pobrania.