WOLONTARIAT AKCYJNY

Wolontariat akcyjny obejmuje wszystkie działania wykraczające poza regularne projekty Całej Naprzód. Wydarzenia w ramach wolontariatu pojawiają się przez cały rok.

Przykładowe działania:

  • zbiórki w ramach festiwali w Centrum Kultury Jazovia
  • zbiórki na stadionie Piasta Gliwice
  • zbiórki w ramach niecyklicznych przedsięwzięć kulturalnych i rozrywkowych (stand up, festyny, kiermasze, jarmarki świąteczne i inne)

Najczęściej do obowiązków wolontariuszy należy obsługa stoiska Stowarzyszenia oraz kwestowanie w trakcie danego wydarzenia.