Procedura przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w zatrudnieniu lub zaangażowaniu wolontaryjnym w Stowarzyszeniu „Cała Naprzód”.

Stowarzyszenie „Cała Naprzód” podejmuje starania by środowisko pracy, zleceń lub zaangażowania w ramach wolontariatu było wolne od mobbingu i dyskryminacji oraz innych form przemocy. Stowarzyszenie nie akceptuje powyższych zjawisk i wdraża procedurę przeciwdziałania tym zjawiskom.

Poniżej znajdziesz treść procedury przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym oraz formularz zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia zjawiska niepożądanego.

Niniejszy formularz możesz przesłać:
• drogą elektroniczną na adres kontakt@calanaprzod.org z tytułem wiadomości: „Zawiadomienie o podejrzeniu wystąpienia zjawiska niepożądanego”,
• pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia pod adresem: Stowarzyszenie „Cała Naprzód”, ul. Szpitalna 8, p. 414, 44-190 Knurów, z dopiskiem na kopercie „Zawiadomienie o podejrzeniu wystąpienia zjawiska niepożądanego”.


Dokumenty do pobrania