Łukasz Gliniany

Łukasz Gliniany choruje na Dystrofię Mięśniową Duchenne’a (DMD). Jest to choroba genetyczna powodująca nieodwracalny zanik mięśni. Chorzy żyją około 25 – 30 lat, przy czym w drugiej połowie życia często nie mogą już samodzielnie chodzić, a ostatnie lata spędzają całkowicie unieruchomieni i zdani na pomoc innych ludzi. Najczęstszą bezpośrednią przyczyną śmierci jest niewydolność oddechowa lub krążenia, ponieważ zanik mięśni dotyczy także serca czy przepony. Nie wynaleziono dotychczas farmakologicznego leczenia lub innego sposobu zahamowania postępu choroby, chociaż trwają zaawansowane prace nad specyfikiem opóźniającym postępy choroby w stopniu umożliwiającym chorym dożycie nawet 50 lat, założenie rodziny i względnie normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Ratunkiem dla Łukasza przed utratą samodzielności i wózkiem inwalidzkim jest kosztowna rehabilitacja. Aby Łukasz mógł pozostać jak najdłużej sprawny, chodzić, bawić się i cieszyć dzieciństwem jak jego młodsza siostra i rówieśnicy musi być stale rehabilitowany. Duże znaczenie dla przedłużenia sprawności chorych i ich zdolności do samodzielnego poruszania się ma postępowanie rehabilitacyjne oraz właściwe zaopatrzenie ortopedyczne.

Jak mogę pomóc?