Stowarzyszenie prowadzi zbiórki publiczne na podstawie zgłoszenia do Ministra Administracji i Cyfryzacji (MAC) o nr 2014/201/OR z dn. 15 sierpnia 2014 r. Zbiórki publiczne prowadzone są permanentnie.
W cyklu półrocznym sprawozdawana jest ilość ofiar zebranych w ramach zbiórek, w cyklu rocznym – sposób ich wydatkowania. Sprawozdania dostępne są na stronie MAC: www.zbiorki.gov.pl. Należy wpisać nr zbiórki, tj.2014/201/OR.