Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2018 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/13406?reporttypeId=32
Bilans – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/13406?reporttypeId=33
Rachunek zysków i strat – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/13406?reporttypeId=34
Informacja dodatkowa – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/13407?reporttypeId=35
Sprawozdanie merytoryczne – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/1396?reporttypeId=37

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2017 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/5794?reporttypeId=32
Bilans – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/5794?reporttypeId=33
Rachunek zysków i strat – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/5794?reporttypeId=34
Informacja dodatkowa – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/5795?reporttypeId=35
Sprawozdanie merytoryczne – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/20985?reporttypeId=13

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2016 rok

Bilans (mikro) – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/3932?reporttypeId=26
Informacje uzupełniające do bilansu – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/14392?reporttypeId=15
Rachunek zysków i strat – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/13768?reporttypeId=18
Sprawozdanie merytoryczne – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/17291?reporttypeId=13

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2015 rok

Informacje ogólne – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/8140?reporttypeId=16
Bilans – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/8140?reporttypeId=17
Rachunek zysków i strat – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/7853?reporttypeId=18
Sprawozdanie merytoryczne – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/10726?reporttypeId=13

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2014 rok

Informacje ogólne – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/3062?reporttypeId=16
Bilans – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/3062?reporttypeId=17
Rachunek zysków i strat – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/2922?reporttypeId=18
Sprawozdanie merytoryczne – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/6413?reporttypeId=13

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2013 rok

Bilans uproszczony – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/18456?reporttypeId=10
Rachunek wyników – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/18472?reporttypeId=11
Informacja dodatkowa – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/18450?reporttypeId=12
Sprawozdanie merytoryczne – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/2369?reporttypeId=14

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2012 rok

Bilans uproszczony – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/9287?reporttypeId=10
Rachunek wyników – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/9285?reporttypeId=11
Informacja dodatkowa – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/9253?reporttypeId=12
Sprawozdanie merytoryczne – https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/10023?reporttypeId=1