ZAKŁADKA: PŁATNOŚCI I WYSYŁKA (wycięte z Regulaminu Sklepu)

 1. Ceny Towarów dostępnych w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie.
 3. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
 4. Sprzedawca pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania produktu do Klienta. Przesyłka jest dokonywana za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt ten wynosi:
 • 11 zł, przy zamówieniu 1 sztuki;
 • 12 zł, przy zamówieniu 2 – 3 sztuk;
 • 14 zł, przy zamówieniu 4 – 9 sztuk;
 • 18 zł, przy zamówieniu powyżej 10 sztuk;
 • 0 zł, przy zamówieniu powyżej 15 sztuk.
 1. Bezpłatny odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie Fundacji po uprzednim uzgodnieniu z Fundacją terminu odbioru.
 2. Wraz z Zamówieniem Klient otrzymuje dokument faktury pro forma.
 3. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT zgodnie z odpowiednimi przepisami. Fakturę VAT Klient otrzymuje razem z zamówionymi Towarami.
 4. Realizacja Zamówienia rozpocznie się nie później niż w terminie pięciu dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało opłacone.
 5. Płatność za zamówiony Towar wraz z kosztami przesyłki następuje przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego lub za pośrednictwem odpowiedniego systemu płatniczego.
 6. Termin płatności za zamówione Towary wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Sprzedający nie dostarcza Towarów „za pobraniem”.