10 ZASAD UDZIELANIA WSPARCIA PRZEZ „CAŁĄ NAPRZÓD”

1. Wspieramy osoby niepełnosprawne przedstawione w zakładce Pomagamy.

2. Wsparcie udzielane jest za pośrednictwem Stowarzyszenia „Cała Naprzód” lub/i Fundacji „Cała Naprzód”.

3. Za swoje działania nie pobieramy wynagrodzenia.

4. Pomagamy wyłącznie osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie województwa śląskiego, zwłaszcza na terenie Gliwic i okolic.

5. W razie wyrażenia takiej chęci, możemy apelować o wsparcie dla danej osoby za pośrednictwem profilu „Całej Naprzód” na Facebooku.

6. W sytuacji opisanej w punkcie 5 niezbędne jest wysłanie do nas prośby na adres kontakt@calanaprzod.org i w przypadku jej akceptacji także pocztą tradycyjną na adres znajdujący się w zakładce Kontakt (prośba, opis sytuacji, zgoda na publikację informacji).

7. Preferowaną formą kontaktu z nami jest kontakt pisemny pod adresem kontakt@calanaprzod.org

8. Odpisujemy na wszystkie listy i wiadomości otrzymane drogą elektroniczną. W razie braku odpowiedzi przez okres dłuższy, niż 5 dni, uprzejmie prosimy o ponowienie kontaktu lub telefon pod jeden z numerów podanych w dziale Kontakt.

9. Z uwagi na koszty nie odpisujemy na listy otrzymane pocztą tradycyjną, każdorazowo zapoznajemy się jednak z ich treścią.

10. Pełna treść zasad pomocy znajduje się w zakładce Do pobrania.