Zbrojkiewicz Małgorzata

Małgosia mieszka z rodzicami i starszą siostrą w Gliwicach. Urodziła się 24.08.2013 z wrodzoną cytomegalią, która spowodowała uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Małgosia ma zdiagnozowane Mózgowe Porażenie Dziecięce, zmaga się z prawostronnym niedosłuchem oraz wadą wzroku. Dziewczynka wykazuje znaczne opóźnienie w rozwoju psychoruchowym.

Małgosia nie potrafi samodzielnie chodzić, korzysta z dziecięcego wózka inwalidzkiego, w domu przemieszcza się na czworakach, pionizuje się trzymając się mebli. Nie potrafi komunikować swoich potrzeb słowami, wymawia jedynie sylaby lub wymyślone przez siebie słowa. Do codziennego funkcjonowania niezbędna jest intensywna rehabilitacja, aktualnie Małgosia jest rehabilitowana dwiema metodami: metodą NDT-Bobath oraz metodą Vojty. Dziewczynka jest pod opieką wielu specjalistów i terapeutów: ma terapię wzroku, zajęcia z integracji sensorycznej, zajęcia z logopedą, psychologiem, korzysta również z hipoterapii i hydroterapii. Potrzebuje również sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy ortopedycznych.

Gosia została zakwalifikowana do leczenia komórkami macierzystymi. Terapia polega na podaniu komórek macierzystych ze sznura pępowinowego od niespokrewnionego dawcy. Przebiega ona w 5 podaniach, każde po 10 milionów komórek. Terapia ma na celu odbudowanie struktur mózgu zniszczonych przez wirusa cytomegalii, a tym samym lepsze funkcjonowanie.

Pomimo przeciwności, Małgosia jest bardzo pogodną dziewczynką, często się uśmiecha, lubi się przytulać, bawić i huśtać. Ma swoje ulubione książeczki, bajki i piosenki.

Rehabilitacja, specjalistyczne terapie i sprzęt są bardzo kosztowne, dlatego prosimy o wsparcie finansowe.

Więcej o Małgosi:  www.dlamalgosi.pl

Facebook: https://www.facebook.com/malgorzatazbrojkiewicz

Jak wesprzeć Małgosię:

1% – w deklaracji podatkowej należy wpisać nr KRS 0000328818, cel szczegółowy: Zbrojkiewicz Małgorzata

DAROWIZNA – darowizna ukierunkowana na Małgosię (Stowarzyszenie „Cała Naprzód” ul. Zwycięstwa 1,  44-100 Gliwice BNP Paribas Bank Polska S.A. 55 1750 0012 0000 0000 3845 0204 tytuł wpłaty: Darowizna– Małgorzata Zbrojkiewicz).