Walas Jerzy

Jestem emerytowanym nauczycielem oraz pacjentem onkologicznym.  Od wielu lat choruję na przewlekłą białaczkę limfatyczną, która z różnym nasileniem do roku 2019 była w remisji. W lutym 2019 r nastąpił nawrót choroby i diagnoza: chemioterapia. Konsekwencją cykli chemioterapii były zabiegi kardiologiczne (wszczepienie stymulatora) i urologiczne (operacja guza nerki). Mam nadzieję, że pokonam nowotwór. Jestem niezmiernie wdzięczny rodzinie, przyjaciołom, znajomym i wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie w tym trudnym dla mnie czasie. Dziękuję za przekazane środki, które pomogą mi w finansowaniu leczenia i rehabilitacji.

Jerzy Walas

Jak wesprzeć Jerzego:

1% – w deklaracji podatkowej należy wpisać nr KRS 0000328818, cel szczegółowy: Jerzy Walas.

DAROWIZNA – darowizna ukierunkowana na Jerzego (Stowarzyszenie „Cała Naprzód” ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice BNP Paribas Bank Polska S.A.
55 1750 0012 0000 0000 3845 0204 tytuł wpłaty: Darowizna– Jerzy Walas).