Andrzej Pawluś

Andrzej urodził się w 1981 roku. Mieszka w Gliwicach. W 2005 roku uległ wypadkowi i od tego czasu porusza się na wózku. Uwielbia ruch i prowadzi sportowy tryb życia. Jest również aktywny zawodowo, jednak nie jest w stanie w pełni samodzielnie pokryć wydatków związanych ze stanem zdrowia. Główną potrzebą Andrzeja są koszty nierefundowanego zaopatrzenia medycznego w wysokości około 700 zł miesięcznie.

Jak wesprzeć Andrzeja:

  • DAROWIZNA – darowizna ukierunkowana na pomoc Andrzejowi
    Stowarzyszenie „Cała Naprzód” ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice
    BNP Paribas Bank Polska S.A. 55 1750 0012 0000 0000 3845 0204
    tytuł wpłaty: Darowizna– Andrzej Pawluś