ZARZĄD

Aleksandra Sosna
Prezes zarządu
Łukasz Gorczyński
Wiceprezes zarządu
Paweł Januszewski
Wiceprezes zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Adam Dersiewicz
Członek komisji rewizyjnej
Michał Mazur
Członek komisji rewizyjnej

CZŁONKOWIE

Anna Buba-Palczak
Joanna Ciszak
Julia Gorczyńska
Aleksander Kaczerowski
Artur Kozieł
Krzysztof Kosiorowski
Przemysław Kuczak
Tomasz Malanowicz
Ewa Mielnik
Aneta Nieużyła
Bartosz Nitsze
Bartosz Otorowski
Tomasz Rudziński
Mirela Szlapa
Michał Wilczek
Mateusz Zapart