ZARZĄD

Aleksandra Sosna
Prezes zarządu
Łukasz Gorczyński
Wiceprezes zarządu
Paweł Januszewski
Wiceprezes zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Adam Dersiewicz
Członek komisji rewizyjnej
Michał Mazur
Członek komisji rewizyjnej

CZŁONKOWIE

Anna Buba-Palczak
Joanna Ciszak
Julia Gorczyńska
Aleksander Kaczerowski
Krzysztof Kosiorowski
Przemysław Kuczak
Tomasz Malanowicz
Ewa Mielnik
Aneta Nieużyła
Bartosz Nitsze
Bartosz Otorowski
Tomasz Rudziński
Mirela Szlapa
Michał Wilczek
Mateusz Zapart